Gärdet

Gärdet då och nu

Följ med på en tidsresa i Gärdesstaden från Tessinparken till Kungliga Musikhögskolan. Gärdesstaden planerades och bebyggdes främst under 1930-talet. Husen blev högre, det byggdes hus i park utan stora innergårdar. Starrbäcksringen uppfördes på 1990-talet. Idag har vi kommit fram till nästa årsring i området bakom Svea Artilleri och den nya Kungliga Musikhögskolan.

 

Ebba Matz, There´s no such thing as silence


Exempel på andra vandringar