Hagaparken

Arkitektur och parklandskap i Hagaparken

Hagaparken är en fantastisk miljö som fortfarande erbjuder en känsla av en svunnen tid. Vandringen utgår från Haga Forum för att sedan fortsätta vidare in genom Haga Södra grindar och upp till Gamla Haga. Fokus på denna vandring blir på Gustav III och utförandet av den romantiska engelska parken under slutet av 1700-talet. Under vandringen går vi in på gestaltningen av 1700-talets ideala parklandskap. Byggnadernas funktion, arkitektur och placering i landskapet behandlas, liksom parkens utseende och användning genom historien och i framtiden. Vandringen avslutas vid Koppartälten eller Haga Norra grindar.

Ekotemplet i Hagaparken


Exempel på andra vandringar