Visning av Citybanans konst

I juli 2017 invigdes Citybanan och de två nya pendeltågsstationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan efter många års arbete. På bägge stationerna har konsten en viktig roll att hjälpa resenärerna att orientera sig i de stora och komplexa miljöerna. Sammanlagt har 14 konstnärer arbetat med konsten på stationerna: 8 på station City och 6 på station Odenplan. De konstnärliga uttrycken är många, här finns rörliga verk, ljuskonst, videoverk, glaskonst och verk som kan upplevas både som abstrakta och föreställande.

Vi erbjuder tre olika visningar av stationerna:

Visning av Stockholm City, ca 1,5 tim

Visning av Stockholm Odenplan, ca 1 tim

Kombinerad visning av Stockholm City och Stockholm Odenplan, ca 1,5 tim

Alla resenärer måste ha giltig färdbiljett.Exempel på andra vandringar