Museivisningar

I Stockholm finns flera konstmuseer och byggnader av konsthistoriskt intresse. Som auktoriserade stockholmsguider har vi möjlighet att erbjuda visningar av basutställningarna på de flesta museer i Stockholm med omgivningar. Några exempel på museer och andra byggnader värda en konstvisning är:

  • Millesgården
  • Prins Eugens Waldemarsudde
  • Thielska Galleriet
  • Kungliga slottet
  • Drottningholms slott och slottspark
  • Nationalmuseum
  • Moderna museet
  • Stockholms stadshus
  • Liljevalchs konsthall
  • Sven-Harrys konstmuseum och konsthall

Vi har även möjlighet att erbjuda visningar av konsten i Norra Latin, Folkets Hus och Garnisonen.

Konsten i Norra Latin och Folkets Hus

Både Norra Latin och Folkets Hus inrymmer en unik konstsamling. Under den här visningen får ni möjlighet att stifta bekantskap med monumentalmålningar av Prins Eugen, Carl Larsson och Bruno Liljefors, gjorda kring förra sekelskiftet i Norra Latins rundbågade arkadgallerier kring ljusgårdarna. I Folkets Hus möter oss en annan form av monumentalkonst från 1960-talet av bland andra Sven Ljungberg, Signe Persson-Melin och Anders Liljefors. Vi berättar också om dåtidens syn på vikten av konst i skolbyggnader och studerar såväl Norra Latins arkitektur i florentinsk renässans, som Folkets Hus gestaltning av Sven Markelius.

Garnisonens konst och arkitektur

När Garnisonen stod klart i början av 1970-talet var ambitionen redan från början att konsten skulle vara en viktig del av helheten. Konstprogrammet har sedan fortsatt under ombyggnationer som skett på senare år och idag finns en mängd intressanta konstverk av både äldre och samtida svenska konstnärer att betrakta. Arkitekturen är ett mycket fint exempel på den så kallade strukturalismen, eller brutalismen som den också kallas, och byggnaden har bland annat inspirerat arkitekterna bakom Centre Pompidou i Paris.

Ljusgården, Norra Latin