Föredrag

Boka ett föredrag för förening eller företag

Konstvandringar Stockholm erbjuder föredrag med bildvisning om konst med olika teman. Föredragen tar ca 45-60 min och innehåller ett rikt bildmaterial, varför tillgång till en dator och projektor i lokalen är nödvändigt. Nedan finner du ett urval av titlar men vi kan även åta oss att på förfrågan sätta samman föredrag med andra teman. De flesta av våra konstvandringar kan dessutom göras i föredragsform på förfrågan. Allt bildmaterial används i enlighet med upphovsrättslagen.

Stockholm i bildkonsten - från 1600-talet till idag
Med hjälp av bilder och detaljbilder på utvalda målningar gör vi nedslag i Stockholms historia och bebyggelsehistoria. Presentationen sträcker sig från 1600-talet fram till mellankrigstiden och visar ett Stockholm som oftast känns igen, men som också till stora delar gått förlorat.

 

Föredraget hålls av Carina Engelhardt Önne och Marie Andersson

Kvinna och konstnär
Föredraget inleds med en presentation av kvinnliga konstnärer som idag är erkända, men som länge stod i skuggan av sina makar eller manliga släktingar. Exempel på dessa är Ulrika Pasch, Karin Larsson, Hanna Pauli, Ruth Milles och Sigrid Hjertén. Avslutningsvis tittar vi på verk av några kvinnor som hade stor framgång redan under sin livstid, men som kanske just av den anledningen avstod från äktenskap: Helene Schjerfbeck, Julia Beck och Vera Nilsson.

 

Föredraget hålls av Carina Engelhardt Önne

Kulturskildraren Pehr Hilleström
Pehr Hilleström har som ingen annan svensk konstnär skildrat det svenska 1700-talets alla kulturyttringar: människor, dräkter, redskap och miljöer; interiörer från bondstugor, borgarhem och slottsgemak; betydelsefulla händelser och stilla vardagsliv. Med hjälp av ett rikt bildmaterial möter vi både konstnären och hans samtid.

 

Föredraget hålls av Carina Engelhardt Önne och Marie Andersson

Manligt och kvinnligt i konsten
Varför finns så få kvinnliga konstnärer omskrivna i den svenska konsthistorien och varför finns så få kvinnor avbildade bland våra stora monument? Hur är kvinnor respektive män framställda i den offentliga konsten? Vilka var beställarna? Vilka dolda föreställningar om manligt och kvinnligt finns gömda i konstverken? Under detta föredrag tar vi på oss genusglasögonen och bjuder in till funderingar kring dessa frågor. 

 

Föredraget hålls av  Marie Andersson

Skagenmålarna
I detta bildföredrag presenteras svenska, norska och danska konstnärer som vistades på Skagen under konstnärskolonins glansperiod åren 1870-1910: Johan Krouthén, Anna Palm, Oskar Björk, Christian Krogh, Anna och Michael Ancher, Sören och Marie Kröyer m fl.

 

Föredraget hålls av Carina Engelhardt Önne

Göteborgskoloristerna
På Västkusten utvecklades från det sena 1920-talet och några årtionden framåt en konst som gjort stort avtryck i svensk konsthistoria. Med utgångspunkt i Valand-läraren Tor Bjurströms fria och inspirerande förhållande till färg och form, skapade Ivan Ivarson, Ragnar Sandberg, Inge Schiöler och Åke Göransson m fl ett måleri som idag brukar beskrivas som ”Göteborgskolorism”. Genom ett antal utvalda bilder analyserar vi begreppet och presenterar de fyra nämnda konstnärskapen.

 

Föredraget hålls av Carina Engelhardt Önne

Nedslag i den svenska konsthistorien
Detta föredrag ger en snabbversion av den svenska målarkonstens historia, från barocken till postmodernismen. Vi analyserar tidsspannets viktigaste stilar och begrepp och exemplifierar med ett stort antal bilder på representativa konstverk.

 

Föredraget hålls av Carina Engelhardt Önne

Carl Larsson – nationalmålaren
Här återges historien om Carl Larssons klassresa från fattighjon till firad nationalmålare. Genom ett bitvis ovanligt bildurval berättar vi om hans kamp för erkännande, hans genombrott och om hans rika och varierade produktion under de många år han kunde åtnjuta framgång och erkännande.

 

Föredraget hålls av Carina Engelhardt Önne

Zorn och kvinnorna
Anders Zorn förknippas ofta med nakna dalkullor eller badande flickor i skärgårdsmiljö. Men Zorn målade många olika slags kvinnor och han hade ett särskilt förhållande till flera av dem. I detta bildföredrag berättas om några av dessa kvinnor och deras betydelse för den kända konstnären.

 

Föredraget hålls av Carina Engelhardt Önne

Bruno Liljefors - konstnären och jägaren
I detta föredrag möter vi djurmålaren Bruno Liljefors’ måleri från de tidiga ungdomsårens ingående och nyfikna utforskande av djurlivets mysterier, till den mogne konstnärens betraktande av naturen som en holistisk helhet. Liljefors skildrade djur och natur på ett för sin tid banbrytande sätt och hans insats för svensk konsthistoria kan aldrig förringas.

 

Föredraget hålls av Carina Engelhardt Önne

Svenskt landskapsmåleri genom tre sekel
Här utforskar vi landskapet ur olika perspektiv: det ideala, det romantiska, det ”sanna”, det symbolistiska respektive det moderna landskapet. Tidsmässigt innebär det en resa från 1700-talet till 1900-talet – alltså genom tre sekel. De avbildade landskapen behöver inte alltid vara svenska, men vi koncentrerar oss på svenska konstnärer och den uppfattning om landskapsmåleriet som rådde i Sverige under de skilda epokerna.

 

Föredraget hålls av Carina Engelhardt Önne

Prins Eugen – konstnären och mecenaten
Prins Eugen hade många roller att spela under sin livstid, förstås inte minst den som kunglighet. Här koncentrerar vi oss dock på hans insatser för svenskt konstliv. Med hjälp av ett stort antal bilder berättar vi om prinsens egen konstnärliga utveckling och om hans betydelse för sin samtid, både genom stödet till konstnärsvännerna och genom sitt engagemang för den offentliga konsten.

 

Föredraget hålls av Carina Engelhardt Önne

2000-talets konst i det offentliga rummet
Sedan millenieskiftet 2000 har en stor omvandling skett i Stockholm, där gamla industri- och hamnområden har blivit till attraktiva bostadsområden. I samband med det har både staden och fastighetsägarna ofta satsat på konst. Vi tittar närmare på hur samtidskonsten i det offentliga rummet gestaltas i områden som Hammarby sjöstad, Liljeholmskajen, Hornsbergs strand och Norra Djurgårdsstaden.

 

Föredraget hålls av  Marie Andersson och Eva Palmqvist

Konsten i tunnelbanan – en historisk presentation från 1950-tal till 2000-tal
Stockholms tunnelbana kallas ibland för världens längsta konstgalleri med sina drygt 90 stationer med konst. I ett rikt bildmaterial får vi följa konstens utveckling från 1950-talet fram till den allra nyaste konsten. I samband med föredraget finns det även möjlighet att köpa boken ”Guide till konsten i tunnelbanan – och den övriga SL-trafiken” (2016) av Marie Andersson till specialpris.

 

Föredraget hålls av Marie Andersson

Konsten i tunnelbanan - den gröna linjens konst
När den första tunnelbanelinjen öppnades 1950 fanns det ännu ingen konst på stationerna. Det innebär att de flesta stationer på gröna linjen har fått sin konst i efterhand. Under presentationen får vi se exempel på ett stort antal olika konstuttryck i 1950-talsmiljöer.

 

Föredraget hålls av Marie Andersson

Konsten i tunnelbanan - den röda linjens konst
Under presentationen får vi se exempel på både de tidigaste helhetsgestaltade stationerna i tunnelbanan, de första grottstationerna samt senare tillägg under 2000-talet.

 

Föredraget hålls av Marie Andersson

Konsten i tunnelbanan - den blå linjens konst
När den blå linjen öppnades 1975 var samtliga stationer så kallade grottstationer, alla helhetsgestaltade av konstnärer men på mycket olika sätt. Under presentationen får vi se exempel på många av stationerna på den blå linjen

 

Föredraget hålls av Marie Andersson

Konsten på Citybanans stationer Stockholm City och Stockholm Odenplan
I juli 2017 öppnar två helt nya pendeltågsstationer i Stockholm, station Stockholm City och station Odenplan. Här har sammanlagt 14 konstnärer arbetat med att utforma miljöerna på olika sätt. I ett rikt bildmaterial får vi en genomgång av samtliga konstverk på de två stationerna.

 

Föredraget hålls av Marie Andersson

Trådar ur ett liv - textilkonstnären Maja Andersson Wirde
2016 publicerades boken med samma titel, skriven av Marie Andersson. Hör berättelsen bakom boken om textilkonstnären, som arbetade drygt 20 år på Handarbetets Vänner under början av 1900-talet, därefter handplockades till Cranbrook Academy of Art i USA, för att till slut återvända till Småland och ägna sig åt kyrkliga textilier. I samband med föredraget finns det även möjlighet att köpa boken till specialpris.

 

Föredraget hålls av Marie Andersson

Den offentliga konsten i Stockholm - en historisk presentation från 1700-talets kungastatyer till samtidskonsten i offentligheten
Stockholm är en stad som är mycket rik på offentlig konst. Med ett rikt bildmaterial presenteras den historiska utvecklingen under drygt 250 år, från kungastatyer till samtidskonst.

 

Föredraget hålls av Marie Andersson, Eva Palmqvist och Carina Engelhardt Önne

Den offentliga konsten i Stockholm från Gustav Vasa till den Hemlösa räven
En tematisk presentation av stadens skulpturer med början i stadens första offentliga staty, Gustav Vasa-statyn utanför Riddarhuset. Presentationen ger en inblick i den offentliga konstens utveckling utifrån beställare, gestaltning och urval.

 

Föredraget hålls av Marie Andersson och Eva Palmqvist

En tematisk framställning av det offentliga rummet
Föredraget behandlar tre olika teman: en känd plats, Sergels torg, och konsten i runt omkring. Några konstnärer: Gunilla Klingberg, Peter Linde och Gustaf Nordahl och deras bidrag till den offentliga konsten. Det tredje temat är konst med humor.

 

Föredraget hålls av Eva Palmqvist

Edvin Öhrström, Kristallvertikalaccent