Referensprojekt

Cow Parade 2004

Sommaren 2004 deltog vi aktivt i projektet Stockholm Cow Parade, där vi ledde guidade Ko-(nst)vandringar varje tisdag kväll under perioden juni – augusti. Dessa vandringar blev en enorm succé – totalt hade vi över 600 deltagare. Evenemanget kunde erbjudas utan kostnad för deltagarna, eftersom det sponsrades av Cow Parades huvudvärd, AMF-pension.

Designåret 2005

Designade stadsrum och stadsrum för design
Under Designåret 2005 genomförde vi i samarbete med Stadsbyggnadskontoret under perioden april-oktober designvandringar för allmänheten i områdena Kista, Telefonplan och Sankt Eriksområdet på Kungsholmen. Vi fokuserade på den designmässiga gestaltningen av det offentliga rummet men inriktade oss även på arkitekturen och stadsplaneringen i området. Tack vare Stadsbyggnadskontorets medverkan kunde vandringarna erbjudas utan kostnad till de drygt 700 deltagarna.

Farsta Centrum 2005

Tårtpapper, våffla, teak och granit
Med anledning av Farsta Centrums 45 årsjubileum genomförde vi i samarbete med Farsta Centrum arkitektur- och kulturvandringar för allmänheten, press och personal under augusti-oktober 2005. Under vandringarna berättade vi om tankarna bakom planeringen och byggandet av Farsta Centrum, den speciella arkitekturen, Farsta på 1960-talet samt även om de ombyggnationer som gjorts under 1990-talet. Farsta Centrums medverkan gjorde att vandringarna kunde erbjudas gratis till allmänheten och totalt deltog ca 400 personer i vandringarna.

Designvandringar i City och på Södermalm

Tack var projektbidrag från Stockholms kulturförvaltning kunde vi under 2005 utan kostnad erbjuda designvandringar för skolungdomar och allmänheten vid 18 olika tillfällen. Bl a medverkade vi med designvandringar under firandet av nationaldagen samt under Stockholms kulturfestival i september. Till skillnad från våra övriga designvandringar fokuserade vi här på formgivningen av de vardagsföremål som vi finner runt omkring oss i det offentliga rummet.

Folkuniversitetet

Vi har under 2005 och 2006 i samarbete med Folkuniversitetet kunnat erbjuda minikurser där vi vid tre tillfällen har lett designvandringar i Stockholm med inriktning både på gestaltningen av det offentliga rummet och de olika detaljer som finns i stadens offentliga rum.

Senioruniversitetet

Sedan våren 2013 samarbetar vi med Senioruniversitetet i Stockholm och erbjuder där konstvandringar på olika teman, som en del av deras programutbud.

B. A. Danelii stiftelse

Vi har vid flera tillfällen under åren 2014-2022 fått bidrag från B.A. Danelii stiftelse, vilket gett oss möjlighet att genomföra gratis konstvandringar för allmänheten. Vandringarna har varit en stor succé och har under årens lopp lockat flera tusen deltagare.

Stockholms Stadsmuseum

Under 2015 höll Stockholms Stadsmuseum stängt på grund av renovering. Istället lanserade man stadsvandringsprogrammet ”En om dan” med mängder av intressanta vandringar med olika teman. Konstvandringar Stockholm hade under 2015 ett samarbete med Stadsmuseet, vilket innebar att våra populära konst- och arkitekturvandringar ingick som en del i programmet.

Stig Blomberg, Systrarna