Vandringar för allmänheten

Under 2023 kommer vi att arrangera sammanlagt 15 konstvandringar för allmänheten i olika stadsdelar under perioden april till oktober. Tack vare bidrag från B A Danelii stiftelse kan vi erbjuda vandringarna kostnadsfritt.

september 2023
Inget evenemang hittades!