Vandringar för allmänheten

Under 2022 kommer vi att arrangera sammanlagt 15 konstvandringar för allmänheten i olika stadsdelar. Tack vare bidrag från B A Danelii stiftelse kan vi erbjuda vandringarna kostnadsfritt.

mars 2023
Inget evenemang hittades!