Vandringar för allmänheten

Under 2023 kommer vi att arrangera sammanlagt 15 konstvandringar för allmänheten i olika stadsdelar under perioden april till oktober. Tack vare bidrag från B A Danelii stiftelse kan vi erbjuda vandringarna kostnadsfritt.

augusti 2024
Inget evenemang hittades!