Temavandringar

Manligt och kvinnligt i konsten

I Stockholms offentliga skulpturskatt finns idag både manliga och kvinnliga konstnärer representerade. Men varför finns det så få kvinnor avbildade bland våra stora monument? Hur är kvinnor respektive män framställda i den offentliga konsten? Vilka dolda föreställningar om manligt och kvinnligt finns gömda i konstverken? På denna vandring tar vi på oss genusglasögonen och inbjuder till funderingar kring dessa frågor. Vandringen börjar i Humlegården och avslutas vid Nybroplan.

Bankvandring i City

I slutet av 1800-talet försköts Sveriges finanscentrum från Gamla Stan till nedre Norrmalm som tidigare varit bostadskvarter för krigsherrar och adel. De nya bankpalatsen stod knappast adelns efter i prakt och elegans. Genom att uppföra imponerande byggnader med detaljrika fasader kunde bankerna visa att här finns både resurser och världsvana, styrka och säkerhet. Det här är en vandring inriktad på arkitektur och bankhistoria där vi lär oss att tyda fasadernas budskap från svunna tider. Vandringen utgår antingen från Gustav Adolfs Torg eller Blaiseholmstorg.

OBS! Under 2020-2021 pågår större renoveringar av flera av de gamla bankpalatsen kring Rosenbad, vilket gör att fasaderna inte går att se under den perioden.

Strindberg i konsten

Konstnären August Strindberg var långt före sin tid med sitt expressionistiska sätt att måla. Även efter sin död har han fortsatt att inspirera konstnärer på olika sätt. Under vandringen får vi möjlighet att höra mer om hans liv, hans arbete och hans kärlekar genom att betrakta andra konstnärers verk. Vandringen börjar vid T-bana Rådmansgatan och avslutas vid Norra Bantorget.

Arbetarrörelsens konst och Folkets Hus

Området kring Norra Bantorget har kommit att bli en central plats för arbetarrörelsen och här finns även flera viktiga verk som har anknytning till den. Folkets Hus ritades av den välkände arkitekten Sven Markelius och här möter oss monumentalkonst från 1960-talet av bland andra Sven Ljungberg, Signe Persson-Melin och Anders Liljefors. Konstsamlingen innefattar även Constantin Meuniers staty ”Hamnarbetaren”, som vi studerar närmare tillsammans med ett par av skulpturerna på torget med anknytning till Olof Palme och Hjalmar Branting. Vandringen genomförs i samarbete med Stockholm City Conference Centre.

Konsten i skolan

Kring förra sekelskiftet fanns en stark tro på konstens fostrande och positiva inverkan på ungdomar. Detta ledde till att flera skolor fick konst av mycket hög kvalitet. Norra Latin är ett utmärkt exempel på hur tankarna om konsten i skolan kunde ta sitt uttryck. Omkring år 1900 försågs skolan med stora målningar av prins Eugen, Carl Larsson och Bruno Liljefors. Under visningen tittar vi närmare inte bara på dessa tre mästerverk utan vi betraktar även flera av de konstverk som idag hänger i ljusgården. Visningarna sker i samarbete med Stockholm City Conference Centre.

Christian Eriksson, Läsande kvinna


Exempel på andra vandringar