Djurgården

Konstvandring kring Djurgårdsbrunnsviken (norra sidan)

Under vår vandring kring Djurgårdsbrunnsviken tittar vi närmare på de ståtliga villorna i Diplomatstaden innan vi rör oss  vidare till området kring Sjöhistoriska museet. Här finns ett flertal konstverk i form av minnesmonument av olika slag. Vi går vidare över den nya Folke Bernadottebron och avslutar vandringen i området kring Rosendals slott. Under vandringen berättar vi om konst, arkitektur och kulturhistoria.

 

Konstvandring längs Djurgårdsbrunnsviken (södra sidan)

Vi börjar vår vandring vid Djurgårdsbron och fortsätter längs Djurgårdsbrunnsviken på Djurgårdssidan. Här finns både äldre klassiska skulpturer och internationell samtidskonst. Vi avslutar i närheten av Rosendals trädgårdar.

 

Konst och arkitektur på Kungliga Djurgården

På Djurgården finns mängder av intressanta byggnader vars arkitektur och fasadutsmyckning är värd att granska närmare, såväl monumentala museibyggnader som exklusiva privatvillor. Men i den lummiga grönskan gömmer sig även intressanta konstverk från olika epoker. Vi tittar på detaljer och ornament i byggnadernas och konstverkens utformning och betraktar dem i relation till de konstnärliga tendenser och ideal som rådde vid tiden för deras tillkomst. Vandringen startar vid Nordiska museet och avslutas vid Skansen.

 

Waldemarsuddes skulpturpark

Under vandringen tittar vi närmare på några av de många skulpturer som finns Waldemarsuddes park. Här möter vi klassiska konstverk som ”Nike” och August Rodins ”Tänkaren” men även modernare konst i form av Liss Erikssons omtyckta skulptur ”Paret”. Vi studerar även arkitektur och fasadutsmyckning på Prins Eugens vackra villa, ritad av dåtidens arkitekt på modet Ferdinand Boberg.

Liss Eriksson, Paret


Exempel på andra vandringar