Djurgården

Konst och arkitektur på Kungliga Djurgården

På Djurgården finns mängder av intressanta byggnader vars arkitektur och fasadutsmyckning är värd att granska närmare, såväl monumentala museibyggnader som exklusiva privatvillor med spännande arkitektur. Men i den lummiga grönskan gömmer sig även intressanta konstverk från olika epoker. Vi tittar på detaljer och ornament i byggnadernas och konstverkens utformning och betraktar dem i relation till de konstnärliga tendenser och ideal som rådde vid tiden för deras tillkomst. Vandringen börjar vid Djurgårdsbron och slutar vid Bellmansro.

Waldemarsuddes fantastiska skulpturpark

Under vandringen tittar vi närmare på några av de många skulpturer som finns Waldemarsuddes park. Här möter vi klassiska konstverk som ”Nike” och August Rodins ”Tänkaren” men även modernare konst i form av Liss Erikssons omtyckta skulptur ”Paret”. Vi studerar även arkitektur och fasadutsmyckning på Prins Eugens vackra villa, ritat av dåtidens arkitekt på modet Ferdinand Boberg.

Liss Eriksson, Paret


Exempel på andra vandringar