Nya Karolinska och Hagastaden

Konsten kring Nya Karolinska sjukhuset

I samband med byggandet av Nya Karolinska sjukhuset (NKS) har Region Stockholms Kulturförvaltning satsat 118 miljoner kronor på konst. Sammanlagt har drygt 50 konstnärer involverats i projektet och 20 platsspecifika verk beställts. Många av dessa konstverk är placerade i känsliga vårdmiljöer dit allmänheten inte har tillträde men en hel del intressanta verk går att ta del av. Under vår vandring kring NKS betraktar vi bland annat Karin Lindhs och Mats Karlssons tredelade gestaltning ”Andetag”, Andreas Erikssons drygt 70 kvadratmeter stora oljemålning ”Stenbrottet”, samt David Svenssons ljuskonstverk ”Puls”. Vandringen avslutas vid Gert Wingårdhs spektakulära Aula Medica från 2013.

Vi erbjuder två olika visningar av konsten kring Nya Karolinska:
1) 1,5 timmes visning både inomhus och utomhus (går att genomföra året runt)
2) 1 timmes visning helt inomhus

Konstvandring från Hagastaden till Nya Karolinska

Först år 2030 ska den nya Hagastaden stå färdig men redan nu finns det en hel del  i området att titta närmare på. Vi börjar vandringen vid Torsplan, där den nya Hagastaden snabbt växer fram och förenar Stockholm och Solna. Vandringen fortsätter över kommungränsen till Nya Karolinska. Nya Karolinska är Sveriges största konstprojekt och många av verken är placerade utomhus. Bland annat ser vi Karin Lindh och Mats Karlssons tredelade verk ”Andetag” samt Bigert & Bergströms ”Tip of an Iceberg”. Vi avslutar vid Gert Wingårdhs spektakulära Aula Medica från 2013.

Konsten kring Karolinska institutet och Nya Karolinska

I området kring Karolinska institutet, Sjukhusparken och Nya Karolinska sjukhuset finns en stor mängd konst från det tidiga 1900-talet fram till vår samtid. Dessutom har flera spektakulära byggnader uppförts i området under de senaste åren. Under vandringen tittar vi närmare på både skulptur och arkitektur kring Karolinska Institutet och Nya Karolinska sjukhuset (NKS).


Exempel på andra vandringar