Kungsholmen

Konst och arkitektur kring Hornsbergs strand

På nordvästra Kungsholmen har ett helt nytt bostadsområde vuxit fram, på platsen där det gamla industriområdet tidigare låg.  Samtidigt har Kristinebergsparken förnyats och en helt ny strandpark har anlagts. Vi vandrar genom Kristinebergsparken och betraktar de nya konstverk som kommit på plats. Sedan fortsätter vi mot vattnet och vandrar längs Hornsbergs strandpark. Under vandringen tittar vi närmare på konst och arkitektur i det nya området.

Konsten i Stadshusträdgården

När arkitekten Ragnar Östberg skapade sitt magnum opus samarbetade han med tidens ledande konstnärer och hantverkare, såväl i interiörerna som i den omgivande parken. Arbetsplatsen har kallats Sveriges sista stora byggnadshytta. Vi ser och begrundar såväl naturalistisk som mer fantasibetonad skulptural utsmyckning av bland andra bröderna Gustav och Aron Sandberg, Carl Eldh, Christian Eriksson och Tore Strindberg.

Konst och urban design i Sankt Eriksområdet

I Sankt Eriksområdet på Kungsholmen har ett tiotal arkitekter och byggherrar med hjälp av en gestaltningsidé och ett gemensamt kvalitetsprogram skapat en unik boendemiljö i det gamla sjukhusområdet. Vandringen fokuserar på samspelet mellan arkitektur och design och vi betraktar såväl helheten i gestaltningen som enskilda detaljer. I området finns även ett flertal skulpturer av konstnärer som Sivert Lindblom, Hertha Hillfon och Torsten Renqvist, som vi studerar närmare.

Konstvandring från Rådhuset till S:t Eriksområdet

Vandringen startar vid Stockholms Rådhus, där vi tittar på den skulpturala utsmyckningen från 1910-talet. Längs med Fleminggatan finns några konstverk som är väl värda att betrakta närmare. Vandringen avslutas i S:t Eriksområdet, där konsten är från 1990-talet.

Konst bland buskar och träd – från Rålambshovsparken längs Norr Mälarstrand

På denna vandring uppmärksammar vi den konst som gömmer sig i två av Kungsholmens grönområden: Rålambshovsparken och strandpromenaden längs med Norr Mälarstrand. Här finns en fin samling av offentlig skulptur som är värd att studera närmare. Vi får även höra mer om Stockholms parkhistoria med betoning på den så kallade stockholmsskolans parkideal.

Konstvandring från Rådhuset till Stadshuset

Stockholms Rådhus och Stockholms Stadshus byggdes under 1910-talet och fick bägge en påkostad fasadutsmyckning. I dag har vi förlorat förmågan att se och tolka skulpturerna, som människor för hundra år sedan utan problem kunde ”läsa” och förstå innehållet i. Vi börjar vår konstvandring med att titta närmare på Rådhusets skulpturala utsmyckning innan vi vandrar mot Stadshuset. På vägen mot Stadshuset gör vi några stopp och betraktar både arkitektur och skulptur som vi passerar. Vandringens andra halva rör sig kring Stadshusträdgården, där skulpturerna berättar om både Sveriges och Stockholms historia men även om personerna som byggde detta mästerverk.

Kristina Schmid, Stockholmssyndromet


Exempel på andra vandringar