Kungsholmen

Konst och arkitektur kring Hornsbergs strand

På nordvästra Kungsholmen har ett helt nytt bostadsområde vuxit fram, på platsen där det gamla industriområdet tidigare låg.  Samtidigt har Kristinebergsparken förnyats och en helt ny strandpark har anlagts. Vi vandrar genom Kristinebergsparken och betraktar de nya konstverk som kommit på plats. Sedan fortsätter vi mot vattnet och vandrar längs Hornsbergs strandpark. Under vandringen tittar vi närmare på konst och arkitektur i det nya området.

Konsten i Stadshusträdgården

När arkitekten Ragnar Östberg skapade sitt magnum opus samarbetade han med tidens ledande konstnärer och hantverkare, såväl i interiörerna som i den omgivande parken. Arbetsplatsen har kallats Sveriges sista stora byggnadshytta. Vi ser och begrundar såväl naturalistisk som mer fantasibetonad skulptural utsmyckning av bland andra bröderna Gustav och Aron Sandberg, Carl Eldh, Christian Eriksson och Tore Strindberg.

Konst och urban design i Sankt Eriksområdet

I Sankt Eriksområdet på Kungsholmen har ett tiotal arkitekter och byggherrar med hjälp av en gestaltningsidé och ett gemensamt kvalitetsprogram skapat en unik boendemiljö i det gamla sjukhusområdet. Vandringen fokuserar på samspelet mellan arkitektur och design och vi betraktar såväl helheten i gestaltningen som enskilda detaljer. I området finns även ett flertal skulpturer av konstnärer som Sivert Lindblom, Hertha Hillfon och Torsten Renqvist, som vi studerar närmare.

Konstvandring från Rådhuset till S:t Eriksområdet

Vandringen startar vid Stockholms Rådhus, där vi tittar på den skulpturala utsmyckningen från 1910-talet. Längs med Fleminggatan finns några konstverk som är väl värda att betrakta närmare. Vandringen avslutas i S:t Eriksområdet, där konsten är från 1990-talet.

Konst bland buskar och träd – från Rålambshovsparken längs Norr Mälarstrand

På denna vandring uppmärksammar vi den konst som gömmer sig i två av Kungsholmens grönområden: Rålambshovsparken och strandpromenaden längs med Norr Mälarstrand. Här finns en fin samling av offentlig skulptur som är värd att studera närmare. Vi får även höra mer om Stockholms parkhistoria med betoning på den så kallade stockholmsskolans parkideal.

Stadshusets konst och arkitektur

Stockholms stadshus var kanske den sista stora byggnadshyttan  – en arbetsplats där hantverkare, arkitekt, formgivare och konstnärer arbetade sida vid sida med samma mål: att skapa en unik byggnad. Ingen fasad är den andra lik och under visningen börjar vi med att titta närmare på arkitekturen, fasadskulpturerna och trädgårdens utformning innan vi fortsätter med en rundvandring inomhus. Vi besöker några av de mest kända salarna: Blå Hallen, Rådssalen, Prinsens Galleri och Gyllene Salen och berättar om inredningen med fokus på konst och design. Visningen kan endast genomföras under Stadshusets ordinarie öppettider.

Kristina Schmid, Stockholmssyndromet


Exempel på andra vandringar