Gamla stan

Folkets och kungarnas konst – bland smala gränder och ståtliga palats

Bland smala gränder och ståtliga palats döljer sig många spännande och annorlunda konstverk. Ivar Johnssons klassiskt sköna Morgon, den humoristiska Evert Taube statyn och Stockholms allra minsta staty är några av de alster vi bekantar oss med under denna konstvandring i stadens historiska hjärta.

Konst och arkitektur kring Maktens boningar

Vi startar på Riddarholmen med dess kyrka och mäktiga adelspalats och vandrar sedan via Gamla stan, över till Helgeandsholmen för att sedan avsluta vid de gamla bankpalatsen kring Rosenbad. Under konstvandringen får vi se hur makten under århundraden har manifesterats via konsten av såväl adel, kungligheter, politiker och bankmän.

Kungligheter i konsten och deras bostäder
– från vaggan till graven

Denna stadsvandring börjar på Riddarholmen. Längs vår vandring passerar vi statyerna av en riksföreståndare, tre kungar och en drottning. Varför ser de ut som de gör och vad kan de berätta för oss idag? Vi stannar också till vid tre byggnader som tjänat som kungliga residens och studerar deras arkitektur och fasadutsmyckningar.

K.G. Bejemark, Evert Taube


Exempel på andra vandringar