Konsten på Norra Latin

Konsten i skolan – en visning av konsten på Norra Latin

Kring förra sekelskiftet fanns en stark tro på konstens fostrande och positiva inverkan på ungdomar. Detta ledde till att flera skolor fick konst av mycket hög kvalitet. Norra Latin är ett utmärkt exempel på hur tankarna om konsten i skolan kunde ta sitt uttryck. Omkring år 1900 försågs skolan med stora målningar av prins Eugen, Carl Larsson och Bruno Liljefors. Under visningen tittar vi närmare inte bara på dessa tre mästerverk utan vi betraktar även flera av de konstverk som idag hänger i ljusgården. Visningarna sker i samarbete med Stockholm City Conference Centre.


Norra Latin

Exempel på andra vandringar