Konstvisning i tunnelbanan

Stockholms tunnelbana kallas ibland för världens längst konstgalleri med sina drygt 90 stationer med konst. Mest kända är kanske de så kallade grottstationerna på den blå linjen men även på den gröna och röda linjen finns det intressanta stationer att besöka. Under en visning hinner man besöka ca 4-6 stationer. Gruppen kan själv välja var man vill börja och/eller sluta sin visning eller så lägger vi upp ett förslag på rutt.

Visningen tar 1,5 tim och samtliga deltagare måste ha en giltig färdbiljett.


Exempel på andra vandringar