Karolinska och Hagastaden

Konsten kring Nya Karolinska sjukhuset (NKS)

I samband med byggandet av Nya Karolinska sjukhuset (NKS) har Stockholms Kulturförvaltning satsat 118 miljoner kronor på konst. Sammanlagt har drygt 50 konstnärer involverats i projektet och 20 platsspecifika verk beställts. Många av dessa konstverk är placerade i känsliga vårdmiljöer dit allmänheten inte har tillträde men en hel del intressanta verk går att ta del av. Under vår vandring kring NKS betraktar vi bland annat Karin Lindhs tredelade gestaltning ”Andetag”, Andreas Erikssons drygt 70 kvadratmeter stora oljemålning ”Stenbrottet”, samt David Svenssons ljuskonstverk ”Puls”. Vandringen avslutas vid Gert Wingårdhs spektakulära Aula Medica från 2013.

Konst och arkitektur i området kring Karolinska och Hagastaden

Först år 2025 ska den nya Hagastaden stå färdig men redan nu finns det en hel del konst och arkitektur i området att titta närmare på. Vi börjar vandringen vid Vanadisplan, där ett av få sammanhängande industriområden i innerstaden finns bevarade, och fortsätter vidare över kommungränsen till området kring Nya Karolinska sjukhuset. Vandringen avslutas vid Gert Wingårdhs spektakulära Aula Medica från 2013.

Konsten kring Karolinska institutet och NKS

I området kring Karolinska institutet, Sjukhusparken och Nya Karolinska sjukhuset finns en stor mängd konst från det tidiga 1900-talet fram till vår samtid. Dessutom har flera spektakulära byggnader uppförts i området under de senaste åren. Under vandringen tittar vi närmare på både skulptur och arkitektur kring Karolinska Institutet och Nya Karolinska sjukhuset (NKS).


Exempel på andra vandringar