Karolinska och Hagastaden

Konst och arkitektur i området kring Karolinska och den nya ”Vetenskapsstaden”

Först år 2025 ska den nya Hagastaden – eller Vetenskapsstaden – stå färdig men redan nu finns det en hel del konst och arkitektur i området att titta närmare på. Vi börjar vandringen vid Vanadisplan och fortsätter vidare över kommungränsen till området kring Karolinska institutet. Vandringen avslutas vid den spektakulära Aula Medica.

Konsten kring Karolinska

I området kring Karolinska institutet, Sjukhusparken och Nya Karolinska sjukhuset finns en stor mängd konst från det tidiga 1900-talet fram till vår samtid. Dessutom har flera spektakulära byggnader uppförts i området under de senaste åren. Under vandringen tittar vi närmare på både skulptur och arkitektur kring Karolinska.

Pye Engström, En dröm


Exempel på andra vandringar