Hammarby sjöstad

Arkitektur, konst och urban design i Hammarby sjöstad

Under vandringen uppmärksammar vi Stockholms största stadsbyggnadsprojekt i modern tid ur flera perspektiv: det historiska arvet, platsens naturliga förutsättningar, planerarnas visioner, miljömodellen och inte minst konsten och arkitekturen. Vandringen startar vid Lumapark och fortsätter vidare via Sickla kaj till Sickla Udde.

Med fokus på konsten i Hammarby sjöstad

Konstvandringen fokuserar på de många nya konstverk som har tillkommit i Hammarby sjöstad under de senaste årens utbyggnad av området. Vandringen  börjar vid Lugnets Terrass intill hållplats Sickla Udde där vi möter det första konstverket ”Instabil” av Lars Englund. Många av konstverken är relaterade till livets olika skeenden eller till vatten. Bland beställare av konsten finns bl. a. Staden, bostadsbolag och bostadsrättsföreningar. En del konstverk är väl synliga från gatan andra är placerade på innergårdar och är svårare att upptäcka.

Dag Birkeland, Vattentrappa


Exempel på andra vandringar